Verdikort pluss

Når du logger inn får du tilgang til se transaksjoner på kortet, du kan sette inn mer penger og hente pin-koden